VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thành phố Đồng Hới: Tăng cường công tác quản lý đất đai 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Đồng Hới có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào kỷ cương, nề nếp, đúng pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, ở một số xã, phường công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ, còn có tình trạng buông lỏng quản lý dẫn đến lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép diễn ra; vẫn còn tình trạng UBND các xã, phường thực hiện việc giao đất, cho thuê đất không đúng thẩm quyền, vi phạm quy định của pháp luật đất đai... 
Để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại đó, UBND thành phố Đồng Hới vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kịp thời tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất; tập trung xử lý dứt điểm trường hợp lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép; chủ động tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền các phản ánh, kiến nghị của người dân về tình hình vi phạm pháp luật đất đai; các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai; tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ 10 năm tới; nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền để bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục, hồ sơ; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Bên cạnh đó, các phòng, ban, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác; phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố và UBND các xã, phường rà soát, thống kê đầy đủ trường hợp còn tồn đọng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; có giải pháp để hoàn thành, giải quyết dứt điểm trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất công ích của các xã, phường; kiên quyết xử lý những trường hợp không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo đúng quy định của pháp luật; chủ động tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; không để tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết yêu cầu, khiếu nại của người dân.

Mặt khác, UBND thành phố cũng yêu cầu các xã, phường tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý dứt điểm trường hợp lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép, vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại địa phương; tuyệt đối không cho phép người sử dụng đất nông, lâm nghiệp tự ý xây dựng công trình kiên cố, kể cả chuồng trại chăn nuôi trên đất đã có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sang mục đích phi nông nghiệp; chấm dứt ngay tình trạng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất sản xuất, kinh doanh, xây dựng công trình không đúng thẩm quyền, vi phạm pháp luật đất đai; Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và pháp luật nếu thiếu kiểm tra, chỉ đạo, xử lý để tình trạng nêu trên xảy ra trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai ở địa phương để bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục, hồ sơ; rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp còn tồn đọng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn; kịp thời hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các xã, phường cần rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng đất 5% của địa phương và báo cáo kết quả về UBND thành phố; kiểm tra, xử lý dứt điểm những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, không đúng hình thức, không đúng đối tượng; sử dụng không đúng mục đích; không lập hồ sơ cho thuê đất 5% hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định; tuyệt đối không cho thuê đất 5% mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đất không phù hợp quy hoạch khi chưa có ý kiến của UBND thành phố... 

N.Q

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn