VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thành phố Đồng Hới: Tổ chức Đại hội điểm Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Đình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 08/11/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Đình tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQVN thành phố Đồng Hới chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam cho 15 phường, xã trên địa bàn thành phố.
 Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế; thực hiện các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nguồn vốn đóng góp của Nhân dân trên 2,3 tỷ đồng; vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” được trên 60 triệu đồng, xây dựng, sửa chữa 01 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, giúp đỡ 24 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã, phường; vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở được phát huy hiệu quả… Nhờ đó, thời gian qua, Mặt trận phường đã đạt Danh hiệu Vững mạnh xuất sắc được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen.

Tại đại hội, các đại biểu tập đã thảo luận và đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã hiệp thương cử 27 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Đình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; bầu 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ VN thành phố Đồng Hới khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đặng Hà

[Trở về]