VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thành phố Đồng Hới: Tổ chức thành công hội thi Báo cáo viên giỏi 
(Quang Binh Portal) - Vừa qua, Thành ủy Đồng Hới tổ chức hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019. Tham gia hội thi có 26 thí sinh là báo cáo viên, tuyên truyền viên đang công tác tại các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Đồng Hới.
Tại hội thi, các báo cáo viên thực hiên 03 phần thi gồm: Xây dựng đề cương thuyết trình gửi về trước cho Ban Tổ chức; thi thuyết trình với thời gian không quá 25 phút về chuyên đề đã đăng ký; bốc thăm chọn thành viên Ban Giám khảo đặt câu hỏi trực tiếp về các vấn đề liên quan đến nội dung dự thi của thí sinh và trả lời trong 5 phút.

Các phần thi tập trung chủ yếu vào những nội dung liên quan đến Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy Đồng Hới về thực hiện nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2020; các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế được dư luận xã hội quan tâm thời gian gần đây; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hầu hết các thí sinh dự thi đều chuẩn bị đề cương chu đáo, khả năng thuyết trình tốt, trình bày đầy đủ, đúng nội dung, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, đưa ra những hình ảnh, số liệu trình chiếu phù hợp có tính thuyết phục cao…

Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền những thông tin thời sự chính thống, bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; đồng thời, làm chuyển biến nhận thức trách nhiệm các cấp ủy Đảng về vị trí, vai trò của công tác báo cáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thời gian tới.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 05 giải Ba và 06 giải khuyến Khích cho các thí sinh; thí sinh Đào Thị Hải Yến, Đảng bộ Trường THPT Đồng Hới đạt giải Nhất hội thi.

Đặng Hà

[Trở về]