VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thành phố Đồng Hới: Vận động Nhân dân giao nộp, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 
(Quang Binh Portal) - Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo thành phố Đồng Hới (BCĐ thành phố) vừa có Kế hoạch vận động Nhân dân giao nộp, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo năm 2021. 
Theo đó, BCĐ thành phố tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, các văn bản liên quan cũng như những vụ việc điển hình về VK, VLN, CCHT và pháo xảy ra trên địa bàn, kết quả xử lý của cơ quan chức năng; các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo, hình thức xử lý, hậu quả, tác hại về con người, tài sản do VK, VLN, CCHT, bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh gây ra; tổ chức vận động Nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo đang đang cất giữ trái phép.

BCĐ thành phố chọn xã Lộc Ninh, phường Nam Lý là địa bàn phức tạp về VK, VLN, CCHT và pháo để tập trung chỉ đạo thực hiện; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo nhằm vận động Nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo, tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo nhân rộng. BCĐ cũng tổ chức tuần tra, kiểm soát; kiểm tra các khu vực công cộng, tuyến biển; tuyến giao thông đường thủy nội địa: bến xe, nhà ga, sân bay, trung tâm thương mại, chợ, các cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn, cửa khẩu, đường tiểu ngạch... kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; chỉ đạo UBND các xã, phường, cơ quan Công an, Quân sự xã, phường công khai địa điểm, thời gian và bố trí cán bộ thường trực để tiếp nhận tin báo liên quan đến VK, VLN, CCHT của Nhân dân; tổ chức tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT và pháo do cơ quan, tổ chức cá nhân khai báo, giao nộp; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm và quản lý chặt chẽ số đối tượng có biểu hiện bất mãn, đối tượng hình sự, có sử dụng VK, VLN, CCHT, có tiền án, tiền sự liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo đế có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời.

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo cho cán bộ, Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

PV: NQ

[Trở về]