VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thành ủy Đồng Hới: Biểu dương 23 tập thể, 05 cá nhân đạt tiêu chí điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 - 2020 
(Quang Binh Portal) - Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 tổ chức vào ngày 25/9/2020, Thành ủy Đồng Hới đã tổ chức biểu dương 23 tập thể, 05 cá nhân đạt tiêu chí điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 - 2020. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã tặng Giấy khen cho 09 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020.
Thời gian qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 - 2020 được các cấp ủy Đảng triển khai sâu rộng gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan toả trong cộng đồng, thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia. Các cấp ủy Đảng đã có những định hướng, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị sát đúng với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Mặt trận và các đoàn thể tập trung vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được cụ thể hóa trong nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh đô thị Đồng Hới giai đoạn 2016 - 2020, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và gắn với chủ đề hàng năm của Thành ủy về công tác dân vận.

Qua các phong trào thi đua, toàn thành phố Đồng Hới có 357/448 mô hình hiệu quả được các cấp ủy công nhận, đạt 79,7% trong tổng số đăng ký, trong đó lĩnh vực kinh tế có 95 mô hình; lĩnh vực văn hóa - xã hội có 143 mô hình; lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội có 84 mô hình; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh có 35 mô hình.

Hồng Lựu

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn