VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Thêm 06 xã trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành tiêu chuẩn nông thôn mới 
(Portal Quảng Bình) - Theo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có thêm 06 xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí theo kế hoạch đề ra. 

Cụ thể, các xã đạt chuẩn NTM trong toàn tỉnh, gồm có: Lộc Thủy, Phong Thủy, Liên Thủy (huyện Lệ Thủy), Lương Ninh (huyện Quảng Ninh), Hoàn Trạch (huyện Bố Trạch), Quảng Hòa (huyện Quảng Trạch). Ngoài ra, 04 xã có khả năng về đích trước ngày 30/10/2014 gồm: Bảo Ninh, Đức Ninh, Thuận Đức (thành phố Đồng Hới), Hải Trạch (huyện Bố Trạch). Vì vậy, sẽ nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên thành 10 xã trong năm 2014.


Người dân tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng NTM tại xã Lộc Thủy (huyện Lệ Thủy)

Nhờ sự tích cực vào cuộc của các cấp, ngành và chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận hưởng ứng từ tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đến nay, toàn tỉnh có 10 xã đạt 17-19 tiêu chí; 23 xã đạt 13-16 tiêu chí; 23 xã đạt 10-12 tiêu chí; 66 xã đạt 5-9 tiêu chí; 14 xã đạt dưới 05 tiêu chí.

Được biết, hiện tổng số tiêu chí toàn tỉnh đạt được là 1.285 tiêu chí, tăng 90 tiêu chí so với đầu năm, tăng 20 tiêu chí so với 6 tháng đầu năm 2014.

Minh Huyền 

[Trở về]