VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thị ủy Ba Đồn: Ký cam kết thực hiện quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 30/10/2019, Ban Thường vụ Thị uỷ Ba Đồn tổ chức ký cam kết thực hiện quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý năm 2019 cho các đồng chí quản lý các cơ quan, đơn vị vừa được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại.  

Tại buổi ký cam kết, các đại biểu đã được đại diện Thị ủy Ba Đồn quán triệt Quy định số 03-QĐ/ThU ngày 16/01/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo đó, việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu được tiến hành một cách công khai và khách quan, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đúng trình tự, tính chất và mức độ vi phạm. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, có năng lực trình độ và tận tụy phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng thị xã ngày càng phát triển bền vững.

Sau khi nghe quán triệt, các đồng chí cán bộ vừa được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại năm 2019 đã ký cam kết thực hiện các nội dung theo quy định với quyết tâm chính trị và tinh thần làm việc trách nhiệm, hiệu quả cao nhất trước Ban Thường vụ Thị ủy.

Hồng Sâm (Đài TT-TH Ba Đồn)

[Trở về]