VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thị xã Ba Đồn: Chú trọng xây dựng trường chuẩn Quốc gia 
(Quang Binh Portal) - Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia là chủ trương lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện của ngành trong thời kỳ mới. Những năm qua, công tác này luôn được thị xã Ba Đồn chú trọng và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Năm học 2019 - 2020, công tác chỉ đạo và xây dựng trường chuẩn Quốc gia tiếp tục được thị xã quan tâm đẩy mạnh. Đến nay, toàn thị xã có 37 trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 19 trường tiểu học, 10 trường trung học cơ sở và 07 trường mầm non. Mạng lưới trường, lớp ở các cấp học và trình độ đào tạo tiếp tục được củng cố, phát triển hợp lý, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập. Trong năm học này, thị xã đã có 04 trường đăng ký đạt chuẩn Quốc gia, gồm: Trường Mầm non Quảng Thủy, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quảng Thủy, Trường Trung học cơ sở Quảng Minh, Trường Mầm non Quảng Lộc.

Thời gian tới, thị xã Ba Đồn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn Quốc gia trong giai đoạn mới; phát huy vai trò tự chủ, năng động, sáng tạo của các nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn Quốc gia; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vững về chuyên môn, nghiệp vụ; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

Hồng Sâm (Đài TT-TH Ba Đồn)

[Trở về]