VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Thị xã Ba Đồn: Kinh tế - xã hội phát triển ổn định trong 4 tháng đầu năm 
(Quang Binh Portal) - 4 tháng đầu năm, với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của các cấp, ngành, địa phương, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thị xã Ba Đồn phát triển ổn định.  
Cụ thể, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm thực hiện được hơn 4.600 ha, đạt 100,1% Kế hoạch. Chăn nuôi phát triển ổn định, hiện đàn gia súc có 21.600 con, đàn gia cầm gần 300.000 con. Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tăng trưởng khá với giá trị sản xuất hơn 117 tỷ đồng, tăng 11,77% so với cùng kỳ. Giá trị thương mại, dịch vụ ước đạt 539 tỷ đồng, tăng 14,47% so với cùng kỳ. Thu ngân sách thực hiện được hơn 100 tỷ đồng, đạt 27,8% Kế hoạch tỉnh giao.

Trong xây dựng nông thôn mới, thị xã Ba Đồn đã tập trung chỉ đạo, rà soát, xây dựng kế hoạch hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại Quảng Hải. Công tác bao phủ vắc xin phòng Covid-19 cũng được đẩy mạnh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng được đảm bảo...

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo, thị xã Ba Đồn sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển (đoạn qua địa bàn thị xã), kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm việc xây dựng trái phép các công trình trên đất chờ bồi thường; rà soát, lập quy hoạch các khu đất tái định cư phù hợp với từng địa phương; đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022, nhất là các dự án trọng điểm, đảm bảo đúng kế hoạch; xử lý tồn đọng đất đai, không để xảy ra khiếu nại nhiều lần; chú trọng các giải pháp tăng thu ngân sách; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan quản lý Nhà nước...

PV:NQ

[Trở về]