VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thị xã Ba Đồn nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự chỉ đạo của Thường vụ Thị ủy Ba Đồn, Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới của thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã và hoạt động của Hội, bằng nhiều việc làm thiết thực, Hội đã từng bước khẳng định vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới.

Xác định nâng cao hiểu biết, nhận thức của Nhân dân về xây dựng nông thôn mới là hoạt động đặt lên hàng đầu, Hội LHPN thị xã tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức các điểm tuyên truyền, tập huấn, thông qua buổi sinh hoạt Hội đã lồng ghép với nội dung của 19 tiêu chí nông thôn mới, về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, hội viên, phụ nữ. Hội đã tích cực triển khai Chương trình gắn với việc triển khai các nhiệm vụ thường xuyên của Hội như cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… Đặc biệt, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được xem nhiệm vụ quan trọng của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Hội LHPN thị xã đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp Hội cơ sở cụ thể hóa nội dung các tiêu chí của cuộc vận động, triển khai tới 100% Chi, Tổ phụ nữ, phát phiếu cho gia đình hội viên tự đánh giá và triển khai đăng ký thực hiện. Bên cạnh đó, Hội đã hỗ trợ xây dựng 03 nhà mái ấm tình thương cho 03 hội viên phụ nữ nghèo tại xã Quảng Minh và phường Quảng Thọ; công trình nước sạch ở xã Quảng Sơn; 02 công trình “Ánh sáng an ninh, cán cờ tuýt sắt” ở phường Quảng Long, Quảng Phúc mỗi công trình trị giá từ 15 - 20 triệu đồng.

Cùng với đó, Hội cũng xác định môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng nên đã triển khai mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình trên địa bàn thị xã; thành lập mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lon”... Các hoạt động triển khai đã được hội viên phụ nữ và Nhân dân đồng tình hưởng ứng, giảm lượng rác thải ra môi trường, nhờ vậy hạn chế ô nhiễm môi trường trong nông thôn.

Để nâng cao đời sống cho hội viên phụ nữ, Hội LHPN thị xã Ba Đồn đã tập trung thực hiện các giải pháp giúp phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập bằng việc hỗ trợ vốn, tập huấn kiến thức, đào tạo nghề, vận động xuất khẩu lao động, tham gia phong trào “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế” chủ động vượt khó vươn lên. Với nguồn vốn vay dư nợ hơn 123 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã cho 3.595 hộ vay, duy trì các tổ, nhóm tiết kiệm tín dụng, tổ vay vốn đã giúp cho chị em chủ động nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Ngoài ra, Hội cũng đầu tư xây dựng mới các mô hình kinh tế giỏi, mô hình thoát nghèo điển hình; sản xuất lương thực, thực phẩm an toàn, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với nhiều cách hỗ trợ khác nhau như: Hỗ trợ tiếp cận chính sách về phát triển kinh tế thông qua việc tổ chức đối thoại, hỗ trợ kiến thức thông qua tập huấn, đào tạo nghề, đề xuất chính sách, hỗ trợ vốn vay, giống, tham quan học tập mô hình kinh tế... cho các hộ phụ nữ làm chủ kinh tế, kinh doanh, chủ trang trại... Những hoạt động của Hội đã giúp chị em phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần cùng thị xã xây dựng nông thôn mới.

Có thể nói, Hội LHPN thị xã Ba Đồn đã tích cực, nỗ lực, thể hiện vai trò trách nhiệm của mình, chung sức cùng với thị xã xây dựng nông thôn mới. Có được những kết quả đó, chị Trần Thị Hường, Chủ tịch Hội cho biết: “Hội đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm của Hội để xây dựng kế hoạch sát, đúng và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu nguyện vọng của hội viên phụ nữ; đồng thời quan tâm đến việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong triển khai thực hiện, Hội đã phát huy tốt nội lực, tăng cường kêu gọi, vận động hỗ trợ nguồn lực bên ngoài cùng với sự phối hợp của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, do đó đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng thị xã xây dựng nông thôn mới ”.
Trong thời gian tới, Hội LHPN thị xã Ba Đồn sẽ chú trọng công tác tuyên truyền vận động phụ nữ nâng cao nhận thức, rèn luyện phẩm chất; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng cộng đồng thôn xóm bình yên, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên,phụ nữ..., tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp tình h

Lệ Hằng (Đài TT-TH Ba Đồn)

[Trở về]