VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thị xã Ba Đồn phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt trên 322 tỷ đồng 
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 16/01/2020, UBND thị xã Ba Đồn đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2020. Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã đến dự.
Theo đó, thị xã Ba Đồn xác định mục tiêu phấn đấu năm 2020 giá trị sản xuất đạt 11,2%; giá trị thương mại dịch vụ tăng 13,8%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,1%; giá trị công nghiệp, nông nghiệp nông thôn tăng 11,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 322 tỷ đồng. Thị xã có thêm 01 - 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ nông thôn được cung cấp nước sạch và hợp vệ sinh đạt 93%; giải quyết việc làm cho 4.500 người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 01-1,5%/năm…

Để đạt được kết quả đó, thời gian tới, thị xã Ba Đồn sẽ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế theo hướng chất lượng, hiệu quả; tái cơ cấu ngành, phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế; chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị, gắn với nhu cầu thị trường; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả và đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Thị xã sẽ tập trung phát triển mạnh các ngành thương mại - dịch vụ gắn với du lịch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là dự án trọng điểm; tập trung kêu gọi dự án lớn mang tính động lực cho phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản…

Hồng Lựu

[Trở về]