VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thị xã Ba Đồn: Tái đàn lợn sau Dịch tả lợn châu Phi 
(Quang Binh Portal) - Trong năm 2019, trên địa bàn thị xã Ba Đồn có 06 xã, phường xảy ra Dịch tả lợn châu Phi, gồm: Quảng Hòa, Quảng Trung, Quảng Tiên, Quảng Lộc, Quảng Phúc và phường Ba Đồn với số lượng gần 170 con lợn có tổng trọng lượng hơn 11.600 kg bị tiêu hủy.

Sau khi công bố hết dịch, để thực hiện tái đàn lợn, UBND thị xã đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình chăn nuôi, dịch bệnh, áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tái đàn lợn và bảo đảm an toàn cho người chăn nuôi. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện những chế độ, chính sách hỗ trợ người dân để kịp thời tái đàn lợn; tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, tiêm phòng và phun tiêu độc khử trùng; các cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp bảo đảm an toàn trong tái đàn lợn sau dịch.

Để thực hiện chủ trương tái đàn lợn sau khi Dịch tả lợn châu Phi, thị xã Ba Đồn đã phối hợp với Tập đoàn Quế Lâm hỗ trợ 15 con lợn giống cho 02 chủ trang trại tại xã Quảng Tiên (thị xã Ba Đồn). Phòng Kinh tế thị xã khuyến cáo người dân chỉ nên mua giống tại những cơ sở chăn nuôi lợn có đủ điều kiện bảo đảm chất lượng được cơ quan chức năng cấp phép để nhân giống và tái đàn.

Đặng Hà

[Trở về]