VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Thị xã Ba Đồn: Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông 
(Quang Binh Portal) - UBND thị xã Ba Đồn vừa có Kế hoạch số 748/KH-UBND về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn năm 2022 - 2025 trên địa bàn thị xã. 
Kế hoạch nhằm tiếp tục giảm tai nạn giao thông, phấn đấu giảm số thương vong do tai nạn giao thông mỗi năm từ 5 - 10%, hướng tới năm 2030 giảm ít nhất 50% số người bị chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2020; áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, xây dựng xã hội có hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu quả và thân thiện môi trường.

Để thực hiện đạt các mục tiêu giảm tai nạn giao thông, thị xã Ba Đồn xác định tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ban An toàn giao thông thị xã đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm áp dụng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn; lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào các quy hoạch vùng, thị xã, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải; bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm.

Bên cạnh đó, thị xã sẽ tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xoá bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa hoạt động lấn chiếm lòng đường, lề đường và hành lang an toàn giao thông đường bộ; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông…

PV:NQ

[Trở về]