VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thị xã Ba Đồn: Tăng cường tuyên truyền, công khai các thông tin sau Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/5/2022, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thị xã Ba Đồn tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.  
Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là cuộc Tổng điều tra lớn, quan trọng, làm tiền đề quan trọng cho việc hoạch định các chính sách của thị xã Ba Đồn trong thời gian tới nhằm cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động.

Theo báo cáo kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2021, thị xã có 410 doanh nghiệp đang hoạt động, với 5.256 lao động, so với năm 2017 số doanh nghiệp tăng 26,93%, số lao động tăng 19,29%. Số cơ sở các đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội 117 đơn vị, với 3.778 lao động, trong đó đơn vị hành chính 31 cơ sở với 488 lao động; đơn vị sự nghiệp 76 cơ sở với 3.264 lao động; đơn vị hiệp hội 10 cơ sở, với 26 lao động. Toàn thị xã có 11.877 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, 44 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, với 212 lao động.

Tại hội nghị, lãnh đạo thị xã Ba Đồn đã đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện tổng điều tra một cách khoa học và minh bạch; đồng thời yêu cầu đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, công khai các thông tin sau Tổng điều tra làm cơ sở cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp… tiếp cận, khai thác các dữ liệu, tạo điều kiện thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội thị xã trong những năm tới.

PV:NQ

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

bandodoanhnghiep.com, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, yaytext.net, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tàu Hạ Long


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp