VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thị xã Ba Đồn: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm thực hiện được trên 142 tỷ đồng 
(Quang Binh Portal) - Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của thị xã Ba Đồn tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, phần lớn các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện được hơn 142 tỷ đồng, đạt 71,43% kế hoạch tỉnh giao.
Cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp - ngành nghề nông thôn thực hiện hơn 551 tỷ đồng, tăng 7,23% so với cùng kỳ; thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên 1.522 tỷ đồng, tăng 12,28%; tổng sản lượng lương thực vụ Đông - Xuân đạt 17.310 tấn; tổng sản lượng thủy hải sản trên 6.537 tấn, tăng 10,83%. Hoạt động chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh giữ vững, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện…

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thị ủy cũng đã tập trung chỉ đạo tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Thị ủy chuẩn y kết nạp 56 Đảng viên mới; chuyển Đảng chính thức 66 đồng chí; đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 147 Đảng viên.

Thời gian tới, thị xã Ba Đồn sẽ tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tập trung chống hạn để bảo đảm sản xuất vụ Hè - Thu; rà soát, cập nhật tình hình dịch tả lợn Châu Phi để có biện pháp ngăn chặn, phòng chống; xây dựng các biện pháp phòng, chống lụt bão…

Hồng Lựu

[Trở về]