VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Thị xã Ba Đồn: Tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 06/8/2019, UBND thị xã Ba Đồn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020. Tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã Ba Đồn.
Thời gian qua, thực hiện Chương trình xây dựng NTM, thị xã Ba Đồn đã tăng cường vai trò chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của các cấp, ngành; nâng cao năng lực cho cán bộ làm NTM ở các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền nhận thức về xây dựng NTM cho người dân…

Từ năm 2010 đến tháng 7/2019, tổng kinh phí huy động xây dựng NTM trên địa bàn đạt 1.144.448 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước chiếm 48,43%; vốn tín dụng 37,78%; các doanh nghiệp hỗ trợ 4,16%; người dân đóng góp và huy động các nguồn lực khác 9,63%.

Trong năm 2010, toàn thị xã có 24 tiêu chí NTM, bình quân 2,4 tiêu chí/xã; đến tháng 8/2019, thị xã có 177 tiêu chí NTM, bình quân đạt 17,7 tiêu chí/xã, tăng 153 tiêu chí so với năm 2010. Toàn thị xã có 06 xã đạt chuẩn NTM, 01 xã đạt 17/19 tiêu chí, 02 xã đạt 16/19 tiêu chí, 01 xã đạt 14/19 tiêu chí.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng NTM ở địa phương, UBND thị xã Ba Đồn đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, phấn đấu có 08 - 09 xã đạt chuẩn NTM, đạt 80 - 90%; tổng số tiêu chí đạt chuẩn theo quy định là 186 - 187 tiêu chí, bình quân đạt 18,6 - 18,7 tiêu chí/xã.

Đặng Hà

[Trở về]