Công ty Quản lý hạ tầng Khu kinh tế: Thông báo cho thuê cửa hàng miễn thuế tại Khu trung tâm cửa khẩu Cha Lo 
Công ty Quản lý hạ tầng Khu kinh tế đang có nhu cầu cho thuê Cửa hàng miễn thuế tại Khu Trung tâm cửa khẩu quốc tế Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình với quy mô như sau:
Xem tiếp
Thông báo về đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường Tin có hình
Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ngày 24/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường; Quyết định số 24/QĐ-STNMT ngày...
Xem tiếp
Thông báo kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Nhật Lệ 3 
(Quang Binh Portal) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình thông báo kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình Cầu Nhật Lệ 3, dự án Thành phần 2: cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu thuộc...
Xem tiếp
Sở Xây dựng: Thông báo Kế hoạch lựa chọn Nhà tài trợ kinh phí lập Quy hoạch chi tiết 
Căn cứ Quyết định số 3234/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà tài trợ kinh phí lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình,...
Xem tiếp
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quảng Ninh: Mời gọi Nhà tài trợ sản phẩm sản phẩm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu du... 
 Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND huyện Quảng Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức công khai lựa chọn Nhà tài trợ sản phẩm sản phẩm lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500...
Xem tiếp
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quảng Ninh: Mời gọi Nhà tài trợ sản phẩm sản phẩm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu du... 
Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND huyện Quảng Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức công khai lựa chọn Nhà tài trợ sản phẩm sản phẩm lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự...
Xem tiếp
Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Cầu Nhật Lệ 3, dự án Thành phần 2: cầu Nhật Lệ... 
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Cầu Nhật Lệ 3, dự án Thành phần 2: cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu với nội dung cụ thể như sau:
Xem tiếp
Sở Xây dựng: Thông báo mời gọi Nhà tài trợ sản phẩm sản phẩm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị - Dịch vụ phục vụ... 
Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức công khai lựa chọn Nhà tài trợ sản phẩm sản phẩm lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu...
Xem tiếp
Sở Xây dựng: Mời gọi nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất hỗn hợp tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng... 
Căn cứ Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức công khai lựa chọn Nhà tài trợ sản phẩm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất hỗn hợp tại phường...
Xem tiếp
Sở Xây dựng: Thông báo về việc chưa đủ điều kiện huy động vốn tại dự án Tổ hợp căn hộ Du lịch nghỉ dưỡng Dolce Penisola Quảng... 
Xem tiếp