Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 16/01/2018 
Xem tiếp
Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trong cơ quan Đảng, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Bình:... 
Căn cứ Báo cáo kết quả của Ban Chấm điểm xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Bình, năm 2017,...
Xem tiếp
Hội đồng thi nâng ngạch Chuyên viên lên Chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội: Thông báo điểm... 
Căn cứ Báo cáo kết quả của Ban Chấm thi kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội năm 2017 tỉnh Quảng Bình,...
Xem tiếp
Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “”Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” 
(Quang Binh Portal) - Ngày 14/12/2017, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai -...
Xem tiếp
Thông tin trích lục hồ sơ diện tồn đọng đề nghị xác nhận người có công tỉnh Quảng Bình lấy ý kiến của Nhân dân (đợt 3) 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng, Ban Chỉ đạo xác nhận người...
Xem tiếp
Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 06/11/2017 
Xem tiếp
Tòa án Nhân dân huyện Quảng Ninh: Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích 
Tòa án Nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình thông báo cho chị Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 20/12/1987, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Trường Niên, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, bỏ...
Xem tiếp
Thông tin trích lục hồ sơ diện tồn đọng đề nghị xác nhận người có công tỉnh Quảng Bình lấy ý kiến của Nhân dân (đợt 2) 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng, Ban Chỉ đạo xác nhận người...
Xem tiếp
Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 19/10/2017 
Xem tiếp
Thông tin trích lục hồ sơ diện tồn đọng đề nghị xác nhận người có công tỉnh Quảng Bình lấy ý kiến của Nhân dân 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội về việc giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20-3-2017 của Bộ trưởng Bộ Lao...
Xem tiếp