Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo của Văn phòng Tỉnh ủy về thời gian, địa điểm phiên tiếp dân định kỳ tháng 10/2021 của Bí thư Tỉnh ủy 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, phiên tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân tháng 10/2021 do đồng chí Vũ Đại Thắng, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. 
Thời gian, địa điểm phiên tiếp dân định kỳ tháng 10/2021 của Bí thư Tỉnh ủy như sau:

1. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu vào lúc 8 giờ 00, ngày 15/10/2021.

- Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.

2. Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp Công dân của tỉnh, số 06, đường Phan Chu Trinh, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh thông báo để người dân biết, đồng thời tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 khi đến Trụ sở Tiếp Công dân.

Văn phòng Tỉnh ủy

[Trở về]