VĂN BẢN MỚI

UBND xã Quảng Hưng: Thông báo giao đất không thông qua đấu giá đối với các thửa đất đã đưa ra đấu giá nhưng không có khách hàng... 
Thực hiện công văn số 669/UBND –TNMT ngày 10/8/2020 của UBND huyện Quảng Trạch về việc giao đất có thu tiền sử dung đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm...
Xem tiếp
Sở Tài chính: Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
Sở Tài chính thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể:
Xem tiếp
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Bình: Thông báo tổ chức lựa chọn tổ chức đấu... 
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Bình, thông báo tổ chức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:
Xem tiếp
UBND xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch: Thông báo về việc giao đất không thông qua đấu giá đối với các thửa đất đã đưa ra đấu giá... 
Thực hiện Công văn số 772/UBND-TNMT ngày 01/09/2020 của UBND huyện Quảng Trạch về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm tại...
Xem tiếp
Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh: Thông báo giao quyền sử dụng đất ở không thông qua... 
Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh thông báo giao quyền sử dụng đất ở không thông qua đấu giá tại 04 xã, thị trấn: Vạn Ninh, Lương Ninh, Võ Ninh và Quán Hàu,...
Xem tiếp
Sở Tài chính: Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
Xem tiếp
UBND xã Cảnh Hóa: Thông báo giao đất không thông qua đấu giá đối với các thửa đất đã đưa ra đấu giá nhưng không có khách hàng... 
Thực hiện Công văn số 282/UBND-TNMT ngày 16/04/2020 của UBND huyện Quảng Trạch về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm tại...
Xem tiếp
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình: Thông báo tạm dừng đấu giá tài sản 
Ngày 12/12/2019, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình đã ban hành thông báo công khai việc đấu giá tài sản nhà nước đầu tư tại Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, gồm:
Xem tiếp
Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ: Thông báo đấu giá tài sản 
Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo đấu giá tài sản lần 3, cụ thể:
Xem tiếp
Kế hoạch đấu giá khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2019 
Xem tiếp
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet