VĂN BẢN MỚI

Sở Tài nguyên và Môi trường: Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - Quyền sử dụng thửa đất 173 (tờ BĐ 23) Khu đô... 
Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản sét gạch ngói trên địa... 
Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường: Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường: Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
Xem tiếp
Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 
Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND huyện Bố Trạch về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở thuộc Dự án tạo quỹ đất khu dân cư Tỉnh...
Xem tiếp
Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình: Thông báo bán đấu giá tài sản 
Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
Xem tiếp
Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình: Thông báo đấu giá tài sản 
Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
Xem tiếp
Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Quảng Ninh: Thông báo về việc giao quyền sử dụng đất ngang giá khởi điềm tại 5 xã trên địa... 
Thực hiện Thông báo số 15/TB-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Quảng Ninh về việc giao quyền sử dụng đất ngang giá khởi điểm năm 2018. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh (TTPTQĐ) thực...
Xem tiếp
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch: Thông báo giao đất ngang giá khởi điểm không thông qua hình thức đấu giá quyền... 
Thực hiện Công văn số 818/UBND-TNMT ngày 31/8/2017 của UBND huyện Quảng Trạch về việc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm tại khu đất phía Đông Nam Trung tâm huyện...
Xem tiếp
Trung tâm phòng chống Sốt rét – Nội tiết Quảng Bình: Thông báo bán thanh lý tài sản 
Trung tâm phòng chống Sốt rét – Nội tiết Quảng Bình thanh lý bán chỉ định 01 xe ô tô 7 chổ ngồi, nhãn hiệu Misubishi, biển kiểm soát 73B – 0309, sản xuất năm 1995:
Xem tiếp