VĂN BẢN MỚI

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch: Thông báo giao đất ngang giá khởi điểm không thông qua hình thức đấu giá quyền... 
Thực hiện Công văn số 818/UBND-TNMT ngày 31/8/2017 của UBND huyện Quảng Trạch về việc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm tại khu đất phía Đông Nam Trung tâm huyện...
Xem tiếp
Trung tâm phòng chống Sốt rét – Nội tiết Quảng Bình: Thông báo bán thanh lý tài sản 
Trung tâm phòng chống Sốt rét – Nội tiết Quảng Bình thanh lý bán chỉ định 01 xe ô tô 7 chổ ngồi, nhãn hiệu Misubishi, biển kiểm soát 73B – 0309, sản xuất năm 1995:
Xem tiếp
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch: Thông báo giao đất ngang giá khởi điểm không thông qua hình thức đấu giá quyền... 
Thực hiện Công văn số 818/UBND-TNMT ngày 31/8/2017 của UBND huyện Quảng Trạch về việc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm tại khu đất phía Đông Nam Trung tâm huyện...
Xem tiếp
Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh: Thông báo giao quyền sử dụng đất ở không thông qua hình thức đấu giá trên địa bàn huyện năm... 
Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Ninh tiến hành thủ tục nhận hồ sơ giao quyền sử dụng đất ở (có thu tiền sử dụng đất) không thông qua đấu giá các thửa đất ở đã qua đấu giá nhưng không có người tham gia...
Xem tiếp
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh: Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại 3 xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh... 
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại 3 xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh đợt...
Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường: Thông báo danh sách các tổ chức được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác mỏ cát làm vật liệu... 
Xem tiếp
UBND huyện Quảng Ninh: Thông báo giao quyền sử dụng đất ở không thông qua hình thức đấu giá trên địa bàn huyện 
Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường: Thông báo về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường... 
Xem tiếp
Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Ninh: Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 
Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Quảng Ninh đợt 4 năm 2016...
Xem tiếp
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch: Thông báo về việc giao đất không thông qua đấu giá đối với các thửa đất đưa ra... 
Xem tiếp