VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình do UBND tỉnh Quảng Bình sở hữu 
Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty do UBND tỉnh Quảng Bình sở hữu, cụ thể:
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

Địa chỉ: Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Ngành nghề kinh doanh: Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước, xử lý nước thải ...

Vốn điều lệ: 36.756.750.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 13.006 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.120.546 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.120.546 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h ngày 11/12/2019 đến 15h30 ngày 24/12/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/12/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 10h00 ngày 31/12/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/12/2019 đến 16 giờ ngày 06/01/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 02/01/2020 đến ngày 07/01/2020

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết các tài liệu liên quan đến cuộc đấu giá.

[Trở về]