VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương về giải pháp đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương về giải pháp đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật chủ trì. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Tiến Hoàng; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Công ty CP Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình, Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các dự án có sử dụng vốn ODA; Chủ tịch UBND, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính các huyện, thành phố, thị xã; đại diện Lãnh đạo các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 thấp dưới 30%.
Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân đầu tư công năm 2019; ý kiến tham gia của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

I. Về tình hình thực hiện:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, UBND tỉnh Quảng Bình đã tập trung chỉ đạo các sở ngành, địa phương, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng, kiểm tra đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán; chỉ đạo các ngành chức năng theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân các dự án để đề xuất biện pháp xử lý kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ giải ngân; tăng cường việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn các dự án vi phạm hoặc giải ngân thấp sang các dự án có nhu cầu vốn để đẩy nhanh tiến độ; thực hiện các thủ tục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 sang năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2018.

Tuy nhiên, theo số liệu thống kê của Kho bạc Nhà nước tỉnh và báo cáo của các chủ đầu tư, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển được giao đến ngày 30/09/2019 dự kiến đạt 53,41% kế hoạch (bao gồm vốn ODA được giao giữa năm). Trong đó, nguồn vốn Chương trình MTQG có thị xã Ba Đồn giải ngân dưới 30%; nguồn vốn NSTW hỗ trợ mục tiêu có 07 dự án vốn giải ngân dưới 30%; nguồn vốn nước ngoài ODA có 11 dự án vốn giải ngân dưới 30%; nguồn vốn cân đối NSĐP có 28 dự án vốn giải ngân dưới 30%, trong đó có một số dự án có tỷ lệ giải ngân đạt 0%.

Nguyên nhân của việc giải ngân đầu tư công chậm ngoài do cơ chế, thủ tục thì nguyên nhân chủ yếu vẫn ở các chủ đầu tư thiếu kiên quyết trong chỉ đạo, năng lực một số nhà thầu còn yếu.

II. Những nội dung công việc tập trung chỉ đạo trong thời gian tới

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, phấn đấu đến cuối năm giải ngân đầu tư công trên địa bàn đạt ít nhất 85%, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư:

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về tiến độ giải ngân các nguồn vốn của ngành, địa phương, đơn vị mình được giao thực hiện.

- Các chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Lệ Thủy, UBND huyện Bố Trạch, UBND thành phố Đồng Hới khẩn trương thực hiện các thủ tục lập hồ sơ dự án dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực miền Trung, dự án sắp xếp bố trí dân cư vùng thiên tai, điểm dân cư tập trung cho các hộ đồng bào dân tộc di cư tự do từ nước CHDCND Lào trở về trình UBND tỉnh phê duyệt, sớm triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không để dồn vào cuối năm mới thanh toán và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng. Trong tháng 10 năm 2019, hoàn thành việc thanh toán các thủ tục thu hồi vốn ứng trước. Thường xuyên theo dõi, kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công do đơn vị quản lý (nếu vượt quá thẩm quyền).

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác quản lý vốn đầu tư công.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn từ dự án giải ngân chậm (hoặc không có khả năng giải ngân) sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hoặc dự án đã có khối lượng hoàn thành, tránh để việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư dồn vào cuối năm. Riêng đối với vốn nước ngoài, trường hợp có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn đầu tư nước ngoài năm 2019 để đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thực hiện cam kết với nhà tài trợ, kịp thời có văn bản gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bổ sung kế hoạch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công; tiếp tục đề xuất các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2019. Tham mưu UBND tỉnh phương án điều chuyển vốn đối với các dự án đến hết tháng 9/2019 có tỷ lệ giải ngân dưới 50% cho các dự án có nhu cầu bổ sung vốn; không bố trí kế hoạch vốn năm 2020 đối với các dự án đến hết tháng 9/2019 có tỷ lệ giải ngân dưới 30% (đối với các dự án được giao vốn từ đầu năm).

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi tiến độ của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư trong triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản chỉ đạo điều hành, các thông báo kết luận của Lãnh đạo tỉnh về đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công 2019; công khai và làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong chậm trễ giao vốn, chậm giải ngân.

3. Sở Xây dựng: Phối hợp UBND các huyện, thị xã thành phố khẩn trương triển khai các thủ tục hỗ trợ đảm bảo đủ và đúng đối tượng, sớm giải ngân nguồn vốn kéo dài năm 2018 sang năm 2019 Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, Chương trình Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt (bao gồm kế hoạch vốn năm 2019).

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (hai đơn vị chủ trì của 02 Chương trình MTQG): Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các nội dung 02 Chương trình MTQG theo đúng quy định, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn cao nhất.

5. Sở Giao thông Vận tải: Tiếp tục phối hợp với UBND thành phố Đồng Hới và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc giải phóng mặt bằng Dự án Hệ thống đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông để đẩy nhanh xây dựng; tập trung thực hiện và giải ngân cao nhất nguồn vốn TPCP của Dự án. Trường hợp dự kiến không giải ngân hết số vốn kéo dài, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cho phép kéo dài thời gian giải ngân vốn đến 31/12/2020.

6. Sở Tài chính, Kho Bạc Nhà nước tỉnh

- Đảm bảo nguồn vốn thanh toán cho các dự án, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán cho các dự án có đủ điều kiện trong thời hạn 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh.

- Phối hợp kịp thời với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp các dự án đã giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nhưng chậm giải ngân hoặc không giải ngân được để đề xuất việc điều chỉnh cho các dự án có nhu cầu giải ngân cao.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Đối với nguồn vốn thực hiện Chương trình Hỗ trợ nhà ở cho người có công: Khẩn trương đôn đốc triển khai các thủ tục hỗ trợ đảm bảo đủ và đúng đối tượng.

- Đối với nguồn vốn thực hiện các Chương trình MTQG: Khẩn trương thực hiện rà soát, cân đối điều chỉnh và bố trí đủ vốn cho các công trình hoàn thành, chuyển tiếp năm 2019 nguồn chương trình MTQG của các xã. Đồng thời hướng dẫn cụ thể bằng văn bản, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn chỉ đạo tại các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tập trung kiểm tra, rà soát, thẩm định kỹ hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, danh mục công trình khởi công mới của các xã để báo cáo lên cấp trên xem xét quyết định. Tránh tình trạng sau khi chủ trương đầu tư, dự án vừa được phê duyệt xong, lại đề xuất điều chỉnh, bổ sung gây mất thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ.

- UBND Thành phố Đồng Hới chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thành GPMB Dự án Hệ thống đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và Dự án Phát triển môi trường, Hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, thường xuyên cập nhật tiến độ hàng tuần báo cáo UBND tỉnh.

8. Đối với các chủ đầu tư các dự án ODA

- Đối với các Dự án điều chỉnh cơ cấu vốn nước ngoài: Các chủ dự án liên hệ với Bộ Tài chính để sớm có văn bản điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn làm cơ sở giải ngân.

- Đối với các dự án vướng mắc quy trình đấu thầu tư vấn của Nhà tài trợ: Đề nghị các chủ dự án tham mưu UBND tỉnh gửi nhà tài trợ đề nghị nhà tài trợ quan tâm, ưu tiên xem xét thông qua.

- Đối với các dự án, Bộ chủ quản giao kế hoạch muộn: Chủ dự án tham mưu văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ chủ quản đề nghị xem xét, thông qua kế hoạch vốn ngay từ đầu năm để có cơ sở triển khai, đồng thời điều chỉnh kế hoạch thực hiện trong năm theo đúng nguồn vốn có khả năng giải ngân trong năm.

- Đối với nguồn vốn nước ngoài được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao vốn muộn: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch đề nghị giảm nguồn vốn năm 2019 không giải ngân hết theo đề xuất của tỉnh và giao lại vốn cho các dự án ngay từ đầu năm 2020.

- Trường hợp dự kiến không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2019, các chủ đầu tư chủ động rà soát, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cho phép kéo dài thời gian giải ngân vốn sang năm 2020.

Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội và chỉ số tăng trưởng GRDP của tỉnh. Vì vậy, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan từ đây đến cuối năm tập trung chỉ để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công cao nhất có thể. Địa phương, đơn vị nào thiếu chỉ đạo, tổ chức thực hiện là trách nhiệm của người đứng đầu và sẽ là tiêu chí để xét thi đua cuối năm.

Minh Huyền
Nguồn: Thông báo Kết luận số 3772/TB-VPUBND ngày 14/10/2019

[Trở về]