VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với các đơn vị và địa phương về một số vướng mắc Dự án Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 01/10/2019, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc các ngành và địa phương để giải quyết một số vướng mắc liên quan đến Dự án Thoát nước và vệ sinh môi trường thị xã Ba Đồn do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh; UBND huyện Quảng Trạch, UBND thị xã Ba Đồn; đại diện Nhà thầu SUEZ; Tư vấn giám sát của Dự án; kỹ sư FIDIC; lãnh đạo Ban Quản lý dự án ODA huyện Quảng Trạch.
Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA Quảng Trạch (Ban Quản lý Dự án) báo cáo tình hình thực hiện và một số khó khăn, vướng mắc của Dự án Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn (Dự án); ý kiến của kỹ sư FIDIC; ý kiến của Nhà thầu SUEZ, Tư vấn giám sát của Dự án; ý kiến góp ý, tham gia thảo luận của các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận:

1. Trên cơ sở thực tế việc triển khai thực hiện và những khó khăn vướng mắc của Dự án, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp chỉ đạo cũng như có nhiều văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là việc gia hạn thời gian giải ngân Dự án và Chính phủ đã cho phép kéo dài thời gian giải ngân của Dự án đến 31/12/2020; Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có Công hàm gửi Nhà tài trợ. Tuy nhiên đến nay, tiến độ triển khai Dự án vẫn còn chậm, chỉ mới thực hiện ước đạt 66% tổng khối lượng xây dựng của Dự án; một số hạng mục đạt thấp như: Tuyến ống áp lực mới đạt 69% tổng khối lượng tuyến ống, tuyến ống tưu chảy mới đạt 54%, hố ga đấu nối hộ gia đình mới đạt 37%. Trong khi đó, hầu hết các công việc thi công của Dự án đều tạm dừng do Nhà thầu yêu cầu cung cấp bằng chứng bố trí vốn để hoàn thành Dự án; Nhà tài trợ DBF hủy khoản viện trợ 978.676 EURO của Chính phủ Đan Mạch dành cho Dự án; số tiền tiền khiếu nại phát sinh của Nhà thầu 600.000 EURO chưa được giải quyết. Nếu không có các giải pháp kịp thời sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ Dự án, nguy cơ Nhà tài trợ rút Dự án vẫn còn hiện hữu.

2. Để tiếp tục triển khai thực hiện dự án thuận lợi, đạt được mục tiêu, hiệu quả của Dự án, UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Nhà thầu chính, Nhà thầu phụ và chính quyền địa phương phải tập trung cao độ, nhân lực, vật lực, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án. Cụ thể:

- Các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Thông báo Kết luận, văn bản liên quan đến Dự án.

- UBND huyện Quảng Trạch chỉ đạo Ban Quản lý Dự án yêu cầu Nhà thầu tiếp tục triển khai thi công các hạng mục theo tiến độ đề ra; khẩn trương hoàn trả nguyên trạng mặt bằng thực hiện các tuyến ống.

- UBND huyện Quảng Trạch:

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Phương án bổ sung nguồn đối ứng trong nước để thực hiện Hợp phần B Dự án trong trường hợp phía DBF giữ nguyên quan điểm rút nguồn tài trợ này và khoản chi phí cho khoản khiếu nại, phát sinh 660.000 EURO (bao gồn cả thuế), báo cáo Ban Cán sự Đảng để thông qua báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ.

+ Tham mưu văn bản UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nhà tài trợ tổ chức họp với UBND tỉnh Quảng Bình, Chủ dự án để giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc của Dự án.

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Văn bản của UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh tổng mức đầu tư của Dự án để có cơ sở triển khai thực hiện.

+ Phối hợp với kỹ sư FIDIC khẩn trương trả lời các nội dung văn bản BĐ-SUEZ-PMU-L19-064 của Nhà thầu về tỉnh trạng Bất khả kháng trước ngày 10/10/2019.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xem xét, sử dụng nguồn từ Quỹ quay vòng Phụ nữ để cho vay thực hiện việc đấu nối hộ gia đình sau hàng rào để đảm bảo tiến độ và hiệu quả Dự án.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết và tổ chức thực hiện.

Minh Huyền
Nguồn: Thông báo Kết luận số 3674/TB-VPUBND ngày 08/10/2019

[Trở về]