Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “”Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” 
(Quang Binh Portal) - Ngày 14/12/2017, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 đã tổ chức họp, bỏ phiếu đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018.
Kết quả như sau:

- Các trường hợp đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”: 02 người;

- Các trường hợp đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”: 11 người;

- Các trường hợp không đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”: 01 người;

- Các trường hợp không đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”: 16 người;

- Các trường hợp không đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”: 05 người. Lý do: Hồ sơ của cá nhân không đủ điều kiện về thành tích được khen thưởng (không có giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận hoặc chỉ có giấy khen của tập thể).

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết Danh sách cụ thể.

[Trở về]