Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Quảng Bình

(Website Quảng Bình) - Để bày tỏ lòng thương tiếc và biết ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương quyết định tổ chức tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nghi thức Quốc tang.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có Quyết định số 1317-QĐ/TU ngày 05/10/2013 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Quảng Bình.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh thông báo:

1. Lễ viếng: Từ 07 giờ 30 phút đến 21 giờ ngày 12/10/2013, tại Hội trường UBND tỉnh.

2. Lễ truy điệu: Bắt đầu từ 07 giờ ngày 13/10/2013, tại Hội trường UBND tỉnh.

3. Lễ đón linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại sân bay Đồng Hới dự kiến bắt đầu từ 12 giờ 30 phút ngày 13/10/2013 và sau đó đưa linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ sân bay Đồng Hới theo đường Quốc lộ 1A đến Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

4. Lễ an táng: Thời gian dự kiến từ 15 giờ đến 18 giờ ngày 13/10/2013 tại Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ và nhân dân trong toàn tỉnh biết để đến dự Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng. Việc tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an táng, cán bộ và nhân dân có mặt hai bên đường Quốc lộ 1A đoạn từ sân bay Đồng Hới đến Vũng Chùa trước 12 giờ 30 phút ngày 13/10/2013 .

Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình sẽ truyền hình trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và tiếp sóng VTV1 Lễ an táng Đại tướng.

M.C

(Nguồn: Thông báo số 1162/TB-UBND ngày 10/10/2013 )

[Trở về]