VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 05/5/2022 - 11/5/2022 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 05/5/2022 đến ngày 11/5/2022 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:

- Các tổ dân phố 4, 5, 6 phường Bắc Lý: Từ 06h00 đến 11h30 ngày 07/5

- Tổ dân phố Cồn Chùa phường Đồng Sơn, Nhà máy nước Phú Vinh, Trại giam Đồng Sơn (Phân trại số 3): Từ 06h30 đến 15h30 ngày 07/5

2. Huyện Lệ Thủy:

- Một phần thôn Xuân Hồi xã Liên Thủy: Từ 06h30 đến 13h30 ngày 05/5

- Thôn Hoàng Đàm và một phần các thôn Mỹ Đức, Lại Xá, Hoàng Viễn, Trung Tín, Lộc Xá xã Sơn Thủy; một phần thôn Tam Hương xã Phú Thủy: Từ 07h00 đến 10h30 ngày 06/5

- Thôn Xuân Bắc 1 xã Hoa Thủy: Từ 06h30 đến 11h30 ngày 09/5

- Một phần các thôn Ninh Lộc, Phước Vinh, Thượng Xá xã Hoa Thủy: Từ 12h00 đến 17h00 ngày 09/5

- Một phần thôn Thanh Tân xã Thanh Thủy: Từ 06h00 đến 11h30 ngày 10/5

3. Huyện Quảng Ninh:

- Thôn Tây xã Vạn Ninh: Từ 06h30 đến 15h00 ngày 09/5

4. Huyện Bố Trạch:

- Các thôn Đông Thành, Tây Thành xã Nam Trạch: Từ 06h30 đến 13h30 ngày 05/5

- Thôn Nam Sơn xã Hải Phú: Từ 06h00 đến 14h30 ngày 11/5

5. Huyện Quảng Trạch:

- Các thôn Hưng Lộc, Hòa Bình xã Quảng Hưng: Từ 06h00 đến 16h30 ngày 10/5

6. Huyện Tuyên Hóa:

- Xã Lâm Hóa: Từ 07h00 đến 14h00 ngày 11/5

7. Huyện Minh Hóa:

- Các xã Hóa Tiến, Hóa Thanh, Trọng Hóa, Dân Hóa: Từ 07h00 đến 14h00 ngày 11/5

- Xã Hóa Phúc: Từ 07h00 đến 16h30 ngày 11/5

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

[Trở về]