VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 14/10/2021 đến ngày 20/10/2021 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 14/10/2021 đến ngày 20/10/2021 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:

Các thôn 3, 4, 11 xã Lộc Ninh: Từ 07h00 đến 09h30 ngày 14/10

Các tổ dân phố 4, 8 phường Đồng Sơn: Từ 07h00 đến 08h00 ngày 14/10

Tổ dân phố 3 Phú Vinh phường Bắc Nghĩa, cụm dân cư bộ đội Kho đạn: Từ 08h30 đến 10h00 ngày 14/10

Các tổ dân phố 3, 13 phường Nam Lý: Từ 07h00 đến 10h00 ngày 15/10

Các tổ dân phố 1, 2, 12 phường Nam Lý: Từ 14h00 đến 15h30 ngày 15/10

2. Huyện Lệ Thủy:

Một phần tổ dân phố Thượng Giang thị trấn Kiến Giang: Từ 06h30 đến 15h30 ngày 18/10

Các thôn Trung Thành, Tân Lập xã Ngư Thủy Bắc: Từ 07h00 đến 16h30 ngày 19/10

Bản Khe Khế xã Kim Thủy: Từ 07h00 đến 11h00 ngày 19/10

3. Huyện Quảng Ninh:

Các thôn Lâm Ninh, Bắc Kim Sen xã Trường Xuân: Từ 06h30 đến 13h30 ngày 14/10

Các thôn Tiền Vinh, Dinh Mười xã Gia Ninh: Từ 07h00 đến 11h00 ngày 16/10

4. Huyện Bố Trạch:

Thôn Liên Sơn xã Liên Trạch: Từ 06h30 đến 16h00 ngày 15/10

5. Huyện Quảng Trạch:

Xã Quảng Kim; các thôn Phú Lộc 1, 2, 3 xã Quảng Phú; thôn Di Luân xã Quảng Tùng: Từ 06h30 đến 12h30 ngày 15/10

6. Huyện Minh Hóa:

Các tổ dân phố 1, 2, 3 thị trấn Quy Đạt; thôn Yên Thắng xã Yên Hóa: Từ 06h30 đến 16h30 ngày 16/10

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

[Trở về]