VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 19/5/2022 - 25/5/2022 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 19/5/2022 đến ngày 25/5/2022 bao gồm các khu vực sau:
1. Thành phố Đồng Hới:

- Các tổ dân phố Đức Trường, Diêm Bắc 1, Diêm Nam, Diêm Trung, Diêm Tân phường Đức Ninh Đông: Từ 06h00 đến 10h00 ngày 20/5

- Các tổ dân phố 4, 5 phường Nam Lý: Từ 06h30 đến 07h30 ngày 20/5

- Tổ dân phố 14 phường Nam Lý, tổ dân phố 14 phường Bắc Lý: Từ 06h30 đến 08h00 ngày 20/5

- Tổ dân phố 2 phường Đồng Phú: Từ 06h30 đến 08h30 ngày 21/5

- Các tổ dân phố 3, 4 phường Đồng Sơn; tổ dân phố 3 Phương Xuân (tổ dân phố 6 cũ) phường Bắc Nghĩa; Trường Chính trị Quảng Bình: Từ 05h30 đến 12h30 ngày 22/5

- Tổ dân phố 8 phường Bắc Lý: Từ 06h00 đến 11h30 ngày 25/5

2. Huyện Lệ Thủy:

- Một phần thôn Văn Xá xã Phú Thủy: Từ 06h30 đến 12h00 ngày 20/5

- Một phần thôn Mỹ Trạch xã Mỹ Thủy: Từ 06h30 đến 11h00 ngày 20/5

- Các thôn Cẩm Ly, Cửa Mẹc xã Ngân Thủy: Từ 13h00 đến 16h30 ngày 20/5

- Một phần thôn Mỹ Đức xã Sơn Thủy, một phần đội 6 thị trấn Nông trường Lệ Ninh: Từ 06h30 đến 11h30 ngày 23/5

- Một phần xóm Đồn xã Sen Thủy: Từ 06h30 đến 13h30 ngày 23/5

- Một phần các thôn Việt Xô, Đông Xuân xã Trường Thủy; một phần thôn Xuân Sơn xã Hoa Thủy: Từ 06h30 đến 12h30 ngày 23/5

- Một phần thôn Đại Phong xã Phong Thủy, một phần thôn Hoàng Giang xã Xuân Thủy: Từ 13h00 đến 16h30 ngày 23/5

- Thôn Sinh Thái xã Thanh Thủy: Từ 06h30 đến 16h30 ngày 24/5

3. Huyện Bố Trạch:

- Thôn 1 Thanh Sen xã Phúc Trạch: Từ 06h30 đến 16h30 ngày 21/5

- Các thôn Tiền Phong, Thanh Hải, Thanh Xuân xã Thanh Trạch: Từ 06h00 đến 08h30 và từ 13h00 đến 16h30 ngày 21/5

- Các thôn Quyết Thắng, Thanh Vinh, Thanh Khê xã Thanh Trạch: Từ 06h00 đến 16h30 ngày 21/5

- Thôn Phú Kinh xã Liên Trạch: Từ 06h30 đến 13h30 ngày 25/5

- Các thôn Nam Nẫm, Tân Nẫm xã Cự Nẫm: Từ 07h00 đến 13h00 ngày 25/5

4. Thị xã Ba Đồn:

- Thôn Văn Phú xã Quảng Văn: Từ 06h00 đến 11h30 ngày 21/5

5. Huyện Quảng Trạch:

- Xã Quảng Kim (trừ thôn 3), thôn Phú Lộc xã Quảng Phú: Từ 06h30 đến 11h30 ngày 20/5

- Xã Quảng Hợp, thôn Tân Châu xã Quảng Châu, thôn 3 xã Quảng Kim: Từ 06h30 đến 17h00 ngày 25/5

6. Huyện Tuyên Hóa:

- Xã Ngư Hóa: Từ 06h30 đến 17h00 ngày 25/5

7. Huyện Minh Hóa:

- Các thôn Kiều Tiến, Tân Lợi xã Yên Hóa: Từ 06h30 đến 13h00 ngày 20/5

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

[Trở về]