VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 21/10/2021 đến ngày 27/10/2021 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 21/10/2021 đến ngày 27/10/2021 bao gồm các khu vực sau:
 1. Thành phố Đồng Hới:

- Các tổ dân phố Đức Trường, Diêm Nam, Diêm Trung phường Đức Ninh Đông: Từ 07h00 đến 10h00 ngày 21/10

- Tổ dân phố Nam Thành phường Đồng Hải: Từ 13h30 đến 16h30 ngày 21/10

- Các tổ dân phố 8, 11 phường Nam Lý; các tổ dân phố 5, 6 phường Đồng Phú: Từ 07h00 đến 10h00 ngày 22/10

- Các thôn Thuận Phước, Thuận Ninh xã Thuận Đức: Từ 13h30 đến 16h30 ngày 22/10

- Tổ dân phố 7 phường Hải Thành: Từ 06h30 đến 10h30 ngày 26/10

- Các tổ dân phố 4, 9, 10 phường Bắc Lý: Từ 06h30 đến 10h00 ngày 27/10

- Tổ dân phố 5 phường Bắc Lý: Từ 06h00 đến 12h00 ngày 27/10

2. Huyện Lệ Thủy:

- Một phần thôn Thanh Sơn xã Thái Thủy: Từ 06h30 đến 11h00 ngày 22/10

- Các thôn Tân Hòa, Tân Hạ xã Tân Thủy; khu vực dân cư Cầu Ngò xã Dương Thủy: Từ 06h00 đến 08h30 ngày 25/10

- Các thôn Trung Thành, Tân Lập xã Ngư Thủy Bắc; một phần thôn Thượng Bắc xã Ngư Thủy: Từ 06h30 đến 16h30 ngày 26/10

3. Huyện Quảng Ninh:

- Thôn Rào Đá xã Trường Xuân: Từ 06h30 đến 15h30 ngày 21/10

4. Thị xã Ba Đồn:

- Các tổ dân phố Ngoại Hải, Nhân Thọ phường Quảng Thọ; các tổ dân phố Tiền Phong, Chính Trực phường Quảng Long; các khu phố 3, 6 phường Ba Đồn:Từ 06h30 đến 10h30 ngày 22/10

- Các tổ dân phố Minh Lợi, Minh Phượng phường Quảng Thọ: Từ 05h30 đến 17h00 ngày 23/10

- Tổ dân phố Thọ Đơn phường Quảng Thọ: Từ 06h30 đến 16h30 ngày 26/10

5. Huyện Quảng Trạch:

- Thôn Đông Tiến xã Quảng Tiến: Từ 05h30 đến 09h30 ngày 21/10

- Các thôn Thanh Lương, Xuân Kiều xã Quảng Xuân: Từ 06h30 đến 10h30 ngày 22/10

6. Huyện Minh Hóa:

- Xã Hóa Phúc: Từ 07h00 đến 16h30 ngày 21/10

- Các tổ dân phố 1, 2, 3 thị trấn Quy Đạt; thôn Yên Thắng xã Yên Hóa: Từ 06h30 đến 16h30 ngày 23/10

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình 

[Trở về]