VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 30/9/2021 đến ngày 06/10/2021 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 30/9/2021 đến ngày 06/10/2021 bao gồm các khu vực sau:
 

1. Thành phố Đồng Hới:

- Tổ dân phố 7 phường Nam Lý, tổ dân phố 2 Mỹ Cương phường Bắc Nghĩa: Từ 05h30 đến 14h30 ngày 30/9

- Làng nghề Thuận Đức xã Thuận Đức: Từ 06h30 đến 13h00 ngày 02/10

- Tổ dân phố 8 phường Bắc Lý: Từ 07h00 đến 08h30 ngày 04/10

- Các tổ dân phố 6, 7 phường Bắc Lý: Từ 09h00 đến 10h30 ngày 04/10

- Các tổ dân phố 2, 5 phường Bắc Lý: Từ 13h00 đến 14h30 ngày 04/10

- Các tổ dân phố 3, 10 phường Bắc Lý; tổ dân phố 4 phường Nam Lý: Từ 15h00 đến 16h30 ngày 04/10

- Tổ dân phố 10 phường Nam Lý: Từ 06h30 đến 08h00 ngày 04/10

- Tổ dân phố 9 phường Nam Lý: Từ 08h30 đến 10h00 ngày 04/10

- Tổ dân phố Đồng Đình phường Đồng Hải: Từ 07h00 đến 10h30 ngày 05/10

- Các thôn 10, 11 xã Lộc Ninh: Từ 13h30 đến 15h00 ngày 05/10

- Thôn Rẫy Cau xã Nghĩa Ninh: Từ 07h00 đến 08h30 ngày 05/10

- Thôn Đức Phong xã Đức Ninh: Từ 09h00 đến 10h30 ngày 05/10

- Tổ dân phố 7 phường Đồng Sơn: Từ 07h00 đến 08h30 ngày 06/10

- Các tổ dân phố 6, 10 phường Đồng Sơn: Từ 09h00 đến 10h30 ngày 06/10

- Thôn Thuận Vinh xã Thuận Đức: Từ 13h00 đến 14h30 ngày 06/10

- Tổ dân phố 3 Phú Vinh phường Bắc Nghĩa: Từ 15h00 đến 16h30 ngày 06/10

2. Huyện Lệ Thủy:

- Xã Lộc Thủy, một phần thôn Phú Thọ xã An Thủy: Từ 06h30 đến 10h30 ngày 04/10

- Một phần tổ dân phố Thượng Giang thị trấn Kiến Giang: Từ 06h30 đến 15h30 ngày 06/10

3. Huyện Bố Trạch:

- Một phần tổ dân phố Quyết Thắng thị trấn Nông trường Việt Trung   : Từ 09h00 đến 11h00 ngày 01/10

4. Thị xã Ba Đồn:

- Thôn Tân Sơn xã Quảng Sơn: Từ 06h30 đến 13h30 ngày 30/9

- Tổ dân phố Thọ Đơn phường Quảng Thọ: Từ 06h30 đến 16h30 ngày 05/10

5. Huyện Minh Hóa:

- Các thôn Kiều Tiến, Tân Lợi xã Yên Hóa: Từ 06h00 đến 17h00 ngày 01/10

- Các tổ dân phố 1, 2, 3 thị trấn Quy Đạt; thôn Yên Thắng xã Yên Hóa: Từ 06h00 đến 16h00 ngày 02/10

- Xã Hồng Hóa: Từ 06h00 đến 17h30 ngày 02/10

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình 

[Trở về]