VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 03/02/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì. Tham dự có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Vũ Đại Thắng thông tin nhanh về kết quả Đại hội XIII. Theo đó, sau hơn 07 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội XIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 02 ngày so với kế hoạch. Đại hội đã đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nhìn lại chặng đường 35 năm đổi mới đất nước; thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các báo cáo: Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Chủ đề của Đại hội là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Tham dự Đại hội XIII có 1.587 đại biểu đại diện cho trên 5,1 triệu đảng viên cả nước. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình có 22 đại biểu, gồm 19 đại biểu được bầu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và 01 đại biểu đương nhiên là đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn; 02 đại biểu được Bộ Chính trị phân công sinh hoạt với đoàn là đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Cùng với 67 đoàn đại biểu toàn quốc, Đoàn Đại biểu tỉnh đã tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng về công tác nhân sự. Các đại biểu đã tham gia bỏ phiếu lựa chọn 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Đây là những đồng chí tiêu biểu, có tài, có đức, trí tuệ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, gắn bó mật thiết với Nhân dân, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng và Nhân dân. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình được bầu Ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị lần thứ nhất, BCH Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị đã bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí; bầu Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm 05 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí. Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các Đảng bộ trong toàn tỉnh sớm xây dựng, ban hành kế hoạch quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội XIII của Đảng xác định.

Minh Huyền

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN

bandodoanhnghiep.com, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, yaytext.net, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tàu Hạ Long


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp