Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo số 1113/TB-UBND ngày 09/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc không thụ lý giải quyết nội dung tố cáo 
(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh nhận được đơn tố cáo ghi ngày 15/5/2019 của ông Phạm Văn Dũng, thường trú tại thôn Vinh Quang, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tố cáo ông Trần Xuân Cầm, Phó Chánh Thanh tra tỉnh vi phạm pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao. 
Sau khi xem xét nội dung đơn, kết quả kiểm tra, rà soát của cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh nhận thấy nội dung tố cáo của ông Phạm Văn Dũng xuất phát từ việc ông Trần Xuân Cầm ký ban hành Công văn số 141/TTr-NV1 ngày 18/4/2019 của Thanh tra tỉnh trả lời cho ông Phạm Văn Dũng về kết quả kiểm tra, rà soát Thông báo số 72/TB-UBND ngày 28/5/2018 của UBND thị xã Ba Đồn về việc không thụ lý giải quyết tố cáo của ông là do Ông không cung cấp được chứng cứ, hành vi vi phạm, trong khi đó ông Phạm Văn Dũng cho rằng chứng cứ Ông đã nêu trong đơn tố cáo. Qua buổi làm việc với Thanh tra tỉnh, ông Phạm Văn Dũng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh cho nội dung tố cáo của ông. Như vậy, đơn tố cáo của Ông ghi ngày 15/5/2019 không đủ điều kiện để được thụ lý giải quyết theo quy định tại Khoản 1, Điều 29 Luật Tố cáo năm 2018.

UBND tỉnh thông báo để ông Phạm Văn Dũng biết.

Nguồn: Thông báo số 1113/TB-UBND ngày 09/7/2019

[Trở về]