Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo số 1220/TB-UBND ngày 24/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc không thụ lý giải quyết tố cáo 
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/6/2019, UBND tỉnh nhận được đơn của ông Đặng Văn Khoái, trú tại thôn Đức Điền, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nội dung: tố cáo ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới và ông Hồ Duy Hùng - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đồng Hới làm trái quy định của pháp luật trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất khi ông thực hiện việc tách thửa đất. 
Sau khi nghiên cứu nội dung đơn tố cáo và kết quả kiểm tra, rà soát của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 266/TTr-NV2 ngày 04/7/2019, UBND tỉnh nhận thấy đơn tố cáo của ông Đặng Văn Khoái không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết. Lý do:

Các nội dung nêu trong đơn của ông Đặng Văn Khoái đã được Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại Công văn số 151/VPĐK ngày 05/4/2019. Vì không đồng ý với hướng dẫn, trả lời của Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và đã hết thời hiệu khiếu nại nên ông Đặng Văn Khoái chuyển sang tố cáo Chủ tịch UBND TP Đồng Hới và Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đồng Hới; đơn và các tài liệu, chứng cứ ông Đặng Văn Khoái gửi kèm không có cơ sở để xác định hành vi vi phạm, người vi phạm. Vì vậy, đơn tố cáo của Ông ghi ngày 16/4/2019 không đủ điều kiện để được thụ lý giải quyết theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 29 Luật Tố cáo năm 2018.

UBND tỉnh thông báo để ông Đặng Văn Khoái biết.

Nguồn: Thông báo số 1220/TB-UBND ngày 24/7/2019

[Trở về]