Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo số 132/TB-UBND ngày 25/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc không thụ lý giải quyết tố cáo (ông Nguyễn Văn Minh, đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Phát triển đầu tư và xây dựng Đại Long) 
(Quảng Binh Portal) - Xét đơn ghi ngày 09/11/2020 của ông Nguyễn Văn Minh, đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Phát triển đầu tư và xây dựng Đại Long, địa chỉ: số 14, đường Trần Nhật Duật, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, có nội dung tố cáo các hành vi tham nhũng của ông Phạm Quang Ánh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình. 
Qua kết quả kiểm tra, rà soát của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 15/TTr-NV2 ngày 11/01/2021; các hồ sơ, tài liệu liên quan; căn cứ Luật đất đai năm 2013, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chủ tịch UBND tỉnh nhận thấy:

1. Đối với nội dung tố cáo: Cố ý áp dụng pháp luật không đúng, không phù hợp nhằm mục đích vụ lợi; không thực hiện ra thông báo thu hồi đất của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường đối với đất khu vực mỏ sét; ép buộc thực hiện thủ tục hành chính không đúng vì vụ lợi.

Các nội dung tố cáo nêu trên, trước đây ông Nguyễn Văn Minh, đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Phát triển đầu tư và xây dựng Đại Long, đã khiếu nại và được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 09/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết khiếu nại lần 2 tại Quyết định số 878/QĐ-BTNMT ngày 20/3/2018. Không đồng ý với Quyết định giải quyết của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Văn Minh đã khởi kiện và được Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét sơ thẩm tại bản án số 03/2019/HC-ST ngày 01/8/2019, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét phúc thẩm tại bản án số 226/2019/HC-PT ngày 19/11/2019 bác đơn khởi kiện của ông Nguyễn Văn Minh. Nay ông Nguyễn Văn Minh chuyển sang tố cáo nhưng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh cho việc tố cáo.

2. Nội dung tố cáo mới: Nhũng nhiễu vụ lợi chi phí hành chính; cố ý không thực hiện để vụ lợi chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

Tại buổi làm việc trực tiếp với Thanh tra tỉnh ngày 05/01/2021, người tố cáo không cung cấp được các tài liệu, chứng cứ và không có cơ sở để xác minh, kết luận hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.

Như vậy, việc ông Nguyễn Văn Minh, đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Phát triển đầu tư và xây dựng Đại Long, tố cáo ông Phạm Quang Ánh, nguyên Phó Giám đốc (nay là Giám đốc) Sở Tài nguyên và Môi trường xuất phát từ vụ việc khiếu nại đã được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại không đồng ý chuyển sang tố cáo nhưng không cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để xác định người bị tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, nội dung tố cáo của ông Nguyễn Văn Minh không đủ điều kiện thụ lý giải quyết theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 29, Luật Tố cáo năm 2018.

Nguồn: Thông báo số 132/TB-UBND ngày 25/01/2021 

[Trở về]