VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo số 1375/TB-UBND ngày 06/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đã nhiều ngày liền xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng, có nguy cơ lây nhiễm tại nhiều địa phương trong cả nước, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.  
Để thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19; Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2020 của Lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh hoãn tổ chức để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và công dân biết.

Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Bình và Cổng Thông tin điện tử tỉnh kịp thời đăng tin.

Nguồn: Thông báo số 1375/TB-UBND ngày 06/8/2020

[Trở về]