Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo thời gian, địa điểm tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
Thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân phiên định kỳ tháng 4 năm 2019 theo Quy định số 1518-QĐ/TU ngày 25 tháng 3 năm 2019 của ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì, Cổng TTĐT tỉnh thông báo về thời gian, địa điểm tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2019 của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau:
* Thời gian: 01 ngày, bắt đầu vào lúc 8h00, ngày 24 tháng 4 năm 2019.

* Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Nội chính Tỉnh ủy, số 68 đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Văn phòng Tỉnh ủy

[Trở về]