Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo thời gian, địa điểm tiếp dân định kỳ tháng 5/2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
Thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quyết định số 1587-QĐ/TU ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì, Cổng TTĐT tỉnh thông báo về thời gian, địa điểm tiếp dân định kỳ tháng 5 năm 2019 của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau:
1. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu vào lúc 8 giờ 00 ngày 24 tháng 5 năm 2019.

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ.

2. Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp Công dân của tỉnh, số 06 Phan Chu Trinh, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới.

Văn phòng Tỉnh ủy

[Trở về]