Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo về đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường Tin có hình
Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ngày 24/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường; Quyết định số 24/QĐ-STNMT ngày 17/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình về ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân biết về đường dây nóng của Sở như sau:
1. Địa chỉ, điện thoại và hộp thư điện tử:

Sở Tài nguyên và Môi trường: Số 105 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Số điện thoại đường dây nóng trong giờ hành chính: 0232.3842984;

Số điện thoại đường dây nóng liên tục (24/24): 0834.999.866

Địa chỉ thư điện tử liên tục (24/24): stnmt@quangbinh.gov.vn

2. Nội dung tiếp nhận:

- Tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường.

- Tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực về tài nguyên và môi trường của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

- Tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, trong thực hiện các thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Thông báo này tới các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh được biết để phối hợp cung cấp các thông tin có nội dung nêu trên.

Nguồn: Thông báo số 40/TB-STNMT ngày 18/3/2022

[Trở về]