Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo về việc hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và sức khỏe, đời sống nhân dân.  
Để thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid - 19; Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2021 của Lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh hoãn tổ chức.

Việc tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vẫn được Ban Tiếp công dân thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và công dân biết.

Nguồn: Thông báo số 1484/TB-UBND ngày 09/8/2021
 

[Trở về]