Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo về việc hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng, có nguy cơ lây nhiễm tại nhiều địa phương trong cả nước, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.  
Để thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19; Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2021 của Lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh hoãn tổ chức để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và công dân biết.

Nguồn: Thông báo số 1202/TB-UBND ngày 08/7/2021

[Trở về]