Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo về việc không thụ lý giải quyết nội dung tố cáo đơn của ông Nguyễn Văn Nhơn 
(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh nhận được đơn 02 đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Nhơn, trú tại tổ dân phố Đồng, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn (01 đơn do Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển đến theo Phiếu chuyển số 56-PC/BNC ngày 24/4/2019; 01 đơn ghi ngày 03/5/2019), có cùng nội dung liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ nhà bị nứt nẻ, hư hỏng do quá trình thi công Dự án mở rộng Quốc lộ 1A. 
Sau khi nghiên cứu nội dung đơn tố cáo, các tài liệu, chứng cứ kèm theo và kết quả kiểm tra, rà soát của các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND tỉnh nhận thấy nội dung đơn tố cáo của công dân không có cơ sở để thụ lý giải quyết. Lý do:

Sau khi nhận được khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân về bồi thường, hỗ trợ nhà bị nứt nẻ, hư hỏng do quá trình thi công Dự án mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Quảng Thuận, Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, để đảm bảo quyền và lợi ích của người dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành có liên quan kiểm tra, rà soát tính toán theo đúng các quy định của Nhà nước để đề nghị Công ty TNHH Một thành viên TASCO Quảng Bình (đơn vị thi công) chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh có Công văn số 2060/UBND-XDCB về việc giải quyết kiến nghị bồi thường, hỗ trợ chi phí khắc phục sửa chữa hư hỏng nhà do ảnh hưởng của quá trình thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1 gửi cho ông Nguyễn Văn Nhơn nội dung ghi rõ:

Nếu gia đình ông không đồng ý với số tiền bồi thường mà ông đã ký nhận và số tiền 26.823.000 đồng bổ sung nói trên thì có quyền khởi kiện Công ty TNHH Một thành viên TASCO Quảng Bình ra Tòa án nhân dân cấp huyện theo Quy định tại Điều 15, Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị; Điều 4, Khoản 6, Điều 26, Khoản 1 và Điều 35 Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015 để được xem xét giải quyết.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, nội dung công dân khiếu nại, kiến nghị, phản ánh bồi thường, hỗ trợ chi phí khắc phục sữa chữa, hư hỏng do thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1A không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Nội dung tố cáo của ông Nguyễn Văn Nhơn nêu trong 02 đơn trên xuất phát từ việc khiếu nại không đạt được mục đích chuyển sang tố cáo. Căn cứ điều 17, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ và điểm d, Khoản 1, Điều 29, Luật Tố cáo năm 2018 các nội dung tố cáo trên không đủ điều kiện để được thụ lý giải quyết.

UBND tỉnh Quảng Bình thông báo để ông Nguyễn Văn Nhơn biết, đề nghị ông chấm dứt các khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ nhà bị nứt nẻ, hư hỏng do quá trình thi công Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn.

Nguồn: Thông báo số 723/TB-UBND ngày 20/5/2019

[Trở về]