Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo của ông Nguyễn Văn Mỉnh, trú tại Tổ dân phố Thọ đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn 
(Quang Binh Portal) - Chủ tịch UBND tỉnh nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Mỉnh (ghi ngày 16/4/2019), trú tại TDP Thọ đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tố cáo của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn bao che cho ông Lê Đình Lượng, Chủ tịch UBND phường Quảng Thọ về việc tham nhũng kinh phí bồi thường thiệt hại đối với lao động trực tiếp trên biển theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính Phủ. 
Sau khi xem xét nội dung đơn, kết quả kiểm tra, rà soát của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 187/TTr-NV1 ngày 09/5/2019, UBND tỉnh nhận thấy nội dung tố cáo của Ông xuất phát từ việc khiếu nại của Ông và 54 người dân về việc không được bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển theo diện đối tượng lao động thường xuyên (khiếu nại của Ông đã được Thanh tra thị xã Ba Đồn hướng dẫn gửi đơn đến Chủ tịch UBND phường Quảng Thọ để được giải quyết theo thẩm quyền), ông Nguyễn Văn Mỉnh không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh cho nội dung tố cáo. Như vậy, đơn tố cáo của Ông ghi ngày 16/4/2019 không đủ điều kiện để được thụ lý giải quyết theo quy định tại Khoản 1, Điều 29 Luật Tố cáo năm 2018.

UBND tỉnh thông báo để ông Nguyễn Văn Mỉnh biết.

Nguồn: Thông báo số 748/TB-UBND ngày 23/5/2019

[Trở về]