Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo đơn của ông Ngô Minh Văn 
(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh nhận được đơn của ông Ngô Minh Văn (ghi ngày 18/3/2019) trú tại: P 2411, Golden Place, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, có nội dung tố cáo ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, ông Nguyễn Văn Vui, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch và ông Nguyễn Văn Vinh, cán bộ địa chính xã Bắc Trạch lấy đất của gia đình Ông để bán cho một số hộ dân ở xã Bắc Trạch; thu tiền của gia đình Ông để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định; tham nhũng số tiền được đền bù khi nhà nước mở rộng đường Quốc lộ 1A của gia đình Ông; Chỉ đạo Công an, các ban, ngành xã Bắc Trạch đến phá hoại không cho gia đình Ông sản xuất, kinh doanh. 
Sau khi xem xét nội dung đơn, Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 145/TTr ngày 22/4/2019, UBND tỉnh nhận thấy:

1. Đối với nội dung tố cáo các cán bộ nêu trên lấy đất của gia đình Ông để bán cho một số hộ dân ở xã Bắc Trạch:

Ông Ngô Minh Văn có Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 28/8/2006 ghi cụ thể: thửa đất số 281, tờ bản đồ số 08, diện tích 568,8m2, mục đích sử dụng đất: đất đô thị 250 m2; đất HNK 318,8m2, giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước với nội dung thu tiền cấp quyền và lệ phí trước bạ đất với số tiền 63.112.500 đồng do ông Ngô Minh Văn ký nộp và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 09/10/2006 với diện tích đất 568,8m2, trong đó: đất đô thị 250 m2; đất HNK 318,8m2 (đúng với diện tích ghi trong đơn của Ông). Ông Ngô Minh Văn đã sử dụng đất từ đó đến nay không có khiếu nại, tố cáo gì. Như vậy, nội dung tố cáo của ông không có cơ sở để giải quyết.

2. Các nội dung còn lại (tham nhũng số tiền được đền bù khi nhà nước mở rộng đường Quốc lộ 1A của gia đình Ông; Chỉ đạo Công an, các ban, ngành xã Bắc Trạch đến phá hoại không cho gia đình Ông sản xuất, kinh doanh), ông Ngô Minh Văn không cung cấp được các bằng chứng, chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo.

Như vậy, nội dung tố cáo của ông Ngô Minh Văn không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật, không đủ điều kiện thụ lý giải quyết theo quy định tại Khoản d, Điều 29, Luật tố cáo năm 2018.

Nguồn: Thông báo số 613/TB-UBND

[Trở về]