VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 1666/TB-UBND về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười với nội dung cụ thể như sau:
Thực hiện Nghị định 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, cán bộ, công chức, viên chức; Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Lễ quốc tang đồng chí Đỗ Mười – Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (trong 02 ngày 06 và 07 tháng 10 năm 2018); UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh treo cờ rũ trong 02 ngày Quốc tang 06 và 07 tháng 10 năm 2018.

Cờ rũ là quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 01/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí trên địa bàn tỉnh dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn tỉnh trong 02 ngày 06 và 07 tháng 10 năm 2018.

3. UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện các nội dung của Thông báo này.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương biết, khẩn trương thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 1666/TB-UBND ngày 04/10/2018

[Trở về]