VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thông qua chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm nhóm C, thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý 
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/10/2019, HĐND huyện Quảng Trạch khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) để xem xét cho ý kiến thông qua chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm nhóm C, thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý.

Tại kỳ họp, sau khi nghe tờ trình của UBND huyện và báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm nhóm C thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến liên quan về phân bổ nguồn vốn, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hiệu quả của các dự án.

Trong giai đoạn từ năm 2019 - 2021, huyện Quảng Trạch sẽ đầu tư khoảng 110 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng tại trung tâm huyện lỵ mới, gồm: Mở rộng tuyến đường từ trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Trạch đến tuyến đường đi xã Quảng Lưu; hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phía Tây Nam trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch; tuyến đường từ quốc lộ 1A đến trục D3 (trung tâm huyện lỵ, xã Quảng Phương).

Tại kỳ họp, HĐND huyện Quảng Trạch đã yêu cầu các ban, ngành chức năng triển khai các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đưa vào sử dụng đạt hiệu quả cao.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm nhóm C thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý, với 100% đại biểu tán thành.

Đặng Hà

[Trở về]