VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tinh doan

Trụ sở

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 09 Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3858587


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Giám đốc: Nguyễn Trung Thực

- Điện thoại/Fax: (0232) 3859588/ (0232) 3844413

- Email: ttthuuc@yahoo.com

 Phó Giám đốc: Hoàng Văn Tăng

- Điện thoại: (0232) 3850837

- Email: hoangvantang@gmail.com

 Phó Giám đốc: Trần Chí Phương

- Điện thoại: (0232) 3859598

- Email:

II. CÁC PHÒNG, BAN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Phòng Kế hoạch – Tổ chức – Tổng hợp

- Điện thoại: (0232) 3858587

2. Phòng Tài vụ

- Điện thoại: (0232) 3850835

3. Phòng Kỹ Thuật

- Điện thoại: (0232) 3850901

4. Ban điều phối dự án Khu vực PN – KB Huyện Quảng Ninh

- Địa chỉ: Thị trấn Quán Hàu – Quảng Ninh

- Điện thoại: (0232) 3911426

5. Ban điều phối Dự án Khu vực PN – KB Huyện Bố Trạch

- Địa chỉ: Thị trấn Hoàn Lão – Bố Trạch

- Điện thoại: (0232) 2463930

6. Ban điều phối Dự án Khu vực PN – KB Huyện Minh Hóa

- Địa chỉ: Thị trấn Quy Đạt – Minh Hóa

- Điện thoại: (0232) 3573150

7. Ban điều phối Dự án Khu vực Vườn Quốc Gia  PN – KB

- Địa chỉ: Xã Sơn Trạch – Bố Trạch

- Điện thoại: (0232) 3677028


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN