VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

Trụ sở

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Lộc Ninh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3810878

- Email: donghoiairport.qbh@vnn.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Giám đốc: Nguyễn Thế Thuần

- Điện thoại: (052) 3810899

 Phó Giám đốc: Nguyễn Thế Vĩnh

- Điện thoại: (052) 3810897

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Phòng Kế hoạch Tổng hợp

+ Điện thoại/Fax: (052) 3810878

2. Đội An ninh an toàn

+ Điện thoại: (052) 3810896

3. Đội Khai thác thương mại

+ Điện thoại:

4. Đội Đảm bảo hoạt động bay

+ Điện thoại: (052) 3810895


Xem thêm:
Thông tin hoạt động của đơn vị
[Trở về]