VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Dang cap nhat

Trụ sở: Trường Chính trị tỉnh

 Liên lạc:

- Địa chỉ: TDP 4, P. Đồng Sơn, TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3826174

- Email: truongchinhtri@quangbinh.gov.vn

- Website: tct.quangbinh.gov.vn 


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thị Minh

- Điện thoại: 0915017518

- Email: minhnt.tct@quangbinh.gov.vn

Phó Hiệu trưởng: TS. Lê Minh Tuynh

- Điện thoại: 0945955757

- Email: tuynhlm.tct@quangbinh.gov.vn

Phó Hiệu trưởng: TS. Trần Tiến Hải

- Điện thoại: 0913258988

- Email: haitt.tct@quangbinh.gov.vn

Phó Hiệu trưởng: ThS. Đặng Ngọc Bắc

- Điện thoại: 0912753771

- Email: bacdn.tct@quangbinh.gov.vn

   

II. CÁC KHOA, PHÒNG TRỰC THUỘC:

1. Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu

- Điện thoại Trưởng phòng: 0818572368

2. Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học

- Điện thoại Trưởng phòng: 0945611463

3. Khoa Lý luận cơ sở

- Điện thoại Trưởng khoa: 0888062568

4. Khoa Xây dựng Đảng

- Điện thoại Trưởng khoa: 0901988225

5. Khoa Nhà nước và Pháp luật

- Điện thoại Trưởng khoa: 0913978718


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN

bandodoanhnghiep.com, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, yaytext.net, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tàu Hạ Long


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp