VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH

Hoi Chu thap do
Trụ sở: Hội Chử thập đỏ tỉnh

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 22 - Đường Phong Nha - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3824572

- Email: hoictdqb@yahoo.com.vn

- Website: hoichuthapdoquangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO: 

 Chủ tịch: Cao Quang Cảnh

- Điện thoại: (0232) 3844203

- Email: caocanh_ctdqb@yahoo.com.vn

 Phó Chủ tịch: Phan Văn Cầu

- Điện thoại: (0232) 3845827

- Email: phanvancau@gmail.com

 Phó Chủ tịch: Đào Hữu Tuấn

- Điện thoại: (0232) 3820776

- Email: tuanqbrc@gmail.com

 Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Minh

- Điện thoại: (0232)

- Email:

 

II. CÁC PHÒNG BAN:

1. Văn phòng

- Điện thoại: (0232) 3822238

2. Phòng Kế toán

- Điện thoại: (0232) 3824572

3. Văn thư

- Điện thoại: (0232) 3824572

4. Ban Tuyên huấn - TTN CTĐ

- Điện thoại: (0232) 3858038

5. Ban Chăm sóc sức khoẻ - HMTN

- Điện thoại: (0232) 3821115

6. Ban Công tác xã hội và Quản lý thảm họa

- Điện thoại: (0232) 3821165


Xem thêm:

Chức năng, nhiệm vụ của Hội chử thập đỏ tỉnh Quảng Bình

Lịch sử hình thành, truyền thống, phát triển của Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình

Định hướng phát triển của Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Quảng Bình

[Trở về]