VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH

Hoi Chu thap do
Trụ sở: Hội Chử thập đỏ tỉnh

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 22 - Đường Phong Nha - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822238

- Email: hoictdqb@yahoo.com.vn

- Website: hoichuthapdoquangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO: 

 Chủ tịch: Phan Văn Cầu

- Điện thoại: 0232. 3845827

- Email: phanvancau@gmail.com

 Phó Chủ tịch: Đào Hữu Tuấn

- Điện thoại: 0232. 3820776

- Email: tuanqbrc@gmail.com

 Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Minh

- Điện thoại: 0232. 3821399

- Email: nguyenthiminh194@gmail.com

 

II. CÁC PHÒNG BAN:

1. Văn phòng

- Điện thoại: 0232. 3822238

2. Ban Công tác Xã hội - Quản lý thảm họa

- Điện thoại: 0232. 3821165

3. Ban Chăm sóc sức khỏe - Hiến máu tình nguyện

- Điện thoại: 0232. 3821115


Xem thêm:

Chức năng, nhiệm vụ của Hội chử thập đỏ tỉnh Quảng Bình

Lịch sử hình thành, truyền thống, phát triển của Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình

Định hướng phát triển của Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Quảng Bình

[Trở về]