VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

Trụ sở: Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Quảng Bình

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 58 Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3823239

- Fax: (052) 3829564


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Nguyễn Hữu Lướng 
          - Điện thoại: (052) 3823239
          - Email: luongnh_CN30@vbsp.vn
 
Phó Giám đốc: Trần Văn Tài
          - Điện thoại: (052) 3827067
          - Email: tainv_CN30@vbsp.vn
   
Phó Giám đốc: Nguyễn Hồng Liêm
          - Điện thoại: (052) 3823533
          - Email: liemnh_CN30@vbsp.vn

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Phòng Kế toán - Ngân quỹ

- Điện thoại: (052) 3840199

2. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

- Điện thoại: (052) 3828591

3. Phòng Kiểm tra kiểm toán nội bộ

- Điện thoại: (052) 3829568

4. Phòng Tin học

- Điện thoại: (052) 3850039

5. Phòng Tổ chức - Hành chính

- Điện thoại:

6. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Lệ Thủy

- Điện thoại/Fax: (052) 3882658/ (052) 3882930

7. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Quảng Ninh

- Điện thoại/Fax: (052) 3872835/ (052) 3873292

8. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bố Trạch

- Điện thoại/Fax: (052) 3863809/ (052) 3863610

9. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Quảng Trạch

- Điện thoại/Fax: (052) 3512574/ (052) 3514900

10. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Minh Hóa

- Điện thoại/Fax: (052) 3572312/ (052) 3572755

11. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Tuyên Hóa

- Điện thoại/Fax: (052) 3684786/ (052) 3684784


Xem thêm:
Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Chính sách Xã hội
[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet