VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

Trụ sở: Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Quảng Bình

 Liên lạc:

- Địa chỉ: TDP Diêm Trung, P. Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3829564

- Email: nhcsxh.qbh@gmail.com

- Website: nhcsxh.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Trần Văn Tài

Điện thoại: 0232. 3823239

Email: taitv.vpsb@gmail.com

   
Phó Giám đốc: Nguyễn Hồng Liêm

Điện thoại: 0232. 3823533

Email:

   

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hải

Điện thoại: 0232. 3827067

Email:

  

Phó Giám đốc: Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại: 0232. 3872835

Email: tuantd.vbsp@gmail.com

 

 

II. CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ:

1. Phòng Kiểm tra kiểm toán nội bộ

Điện thoại: 0232. 3829568 

Email: kiemtrakiemtoan.qbh@vbsp.vn

2. Phòng Kế toán - Ngân quỹ

Điện thoại: 0232. 3840199

Email: ketoan.qbh@vbsp.vn

3. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng

Điện thoại: 0232. 3840476 – 0232. 3840110

Email: tindung.qbh@vbsp.vn

4. Phòng Tin học

Điện thoại: 0232. 3850039

Email: tinhoc.qbh@vbsp.vn

5. Phòng Hành chính - Tổ chức

Điện thoại: 0232. 3829564 – Fax: 0232 .3829564   

Email: hctochuc@gmail.com


[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, Tuongquan.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Sieusaosanco.vn, kitudacbiet.co


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp