VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT

Địa chỉ: Đường 23/8 - TP Đồng Hới

Điện thoại/Fax: 0232. 3856859

Email: qptd@quangbinh.gov.vn

Website: qptd.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Từ Ngọc Quý

- Điện thoại: 0232. 3815789

- Email: quytn.qptd@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Phạm Ngọc Tình

- Điện thoại: 0232. 3824699

- Email: tinhpn.qptd@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG, BỘ PHẬN TRỰC THUỘC:

1. Phòng nghiệp vụ (Kế toán):

- Điện thoại: 0232. 3895688

2. Phòng Hành chính - Kế hoạch - Tổng hợp:

- Điện thoại: 0232. 3856859


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN